نمایندگی هاست سی پنل فرانسه

ضمانت بازگشت پول تا 48 ساعت

نمایندگی هاست 10 گیگ

پشتیبانی به صورت 24 ساعته
انتقال رایگان سایت ها

 • 10 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود مقدار پهنای باند
 • نامحدود مقدار ساخت تعداد اکانت
 • whm/cpanel کنترل پنل
نمایندگی هاست 20 گیگ

پشتیبانی به صورت 24 ساعته
انتقال رایگان سایت ها

 • 20 گیگ مقدار فضا
 • نامحدود مقدار پهنای باند
 • نامحدود مقدار ساخت تعداد اکانت
 • whm/cpanel کنترل پنل
نمایندگی هاست نامحدود

پشتیبانی به صورت 24 ساعته
انتقال رایگان سایت ها

 • نامحدود مقدار فضا
 • نامحدود مقدار پهنای باند
 • نامحدود مقدار ساخت تعداد اکانت
 • whm/cpanel کنترل پنل