هاست سی پنل حرفه ای

ضمانت بازگشت پول تا 48 سااعت

هاست 512 مگ حرفه ای
 • 512 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • فرانسه کشور میزبان
 • سیپنل کنترل پنل
هاست 1 گیگ حرفه ای
 • 1000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • فرانسه کشور میزبان
 • سیپنل کنترل پنل
هاست 5 گیگ
 • 5000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • فرانسه کشور میزبان
 • سیپنل کنترل پنل
هاست نامحدود حرفه ای
 • نامحدود مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • فرانسه کشور میزبان
 • سیپنل کنترل پنل